#
#
#
 • GeniUS mudel aitab Tallinna linna haridusasutustel oma arengut kavandada

  GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid. GeniUS mudel pärineb Inglismaalt York'i linnast, kes algatas selle ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks. GeniUS mudel tekkis ideest, et parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.

  GeniUS mudel on mõeldud kasutamiseks kõikidele Tallinna linna haridusasutustele oma edasise arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks. Teie ees olevale veebilehele on kokku koondatud kõik selleks vajalikud materjalid. Küsimuste korral võib julgesti allolevatel kontaktidel ühendust võtta!

  Tallinna Haridusamet osaleb partnerina URBACT II projektis. Eesmärgiks on koostöö tugevdamine huvigruppidega, rahvusvaheliste kogemuste omandamine seoses projekti teemaga, pilootprojekti väljatöötamine ja piloteerimine ning eelduste loomine GeniUS mudeli rakendamiseks haridusasutuste arendustöös.

 • Postitused

  • User AvatarJaan Urb { Vahendan mõtted, mille on kokku pannud kolmanda klassi õpilased. 3. klassi õpilased pöörasid tähelepanu järgmistele aspektidele, mis nende meelest aitavad kujundada kodulähedase kooli õpilaste ootustele... } – 28/10/2014
  • User AvatarJaan Urb { Vahendan mõtteid laste õppe- ja kasvatustegevuste osas: Korraldada igal õppeaastal lapsevanematele ümarlaudu ja vestlusringe lapse arengu ja õpetamise teemadel. Kutsuda vanemad osalema õppe- ja kasvatustegevustesse... } – 14/10/2014
  • User AvatarJaan Urb { Vahendan õpetajatele suunatud ideid: 1. Probleemi õppevahendite nappusest saab lahendada sellise veebilahendusega, nagu on seda lehekülg teacherspayteachers.com (see on kõll inglisekeelne, aga väga tänuvaarne). Mõte... } – 14/10/2014
  • User AvatarJaan Urb { Vahendan lapsevanema idee: Piiri Lasteaia Hoolekogu hea mõte oleks väärtustada meie väikest ja armast aga väga vana maja tema ajaloo kokkukogumisega (ajaloolased Leho Lõhmus ja... } – 14/10/2014
  • User AvatarJaan Urb { Vahendan koolijuhi mõtte: Kooli ja kodu koostöö oleks võimalik arendada läbi ühiste heategevus- ja sotsiaalsete projektide (lasteaiad, laste haiglad, Lastekaitse Liit, loomaaed, loomade varjupaik….). Positiivne... } – 14/10/2014
  • User AvatarJaan Urb { Siinkohal on asjakohane märkida, et GeniUSe raames ei ole kavas renoveerimistöid teostada, kuna eelarve lihtsalt ei võimalda seda. Kindlasti märgime aga teie sellekohase soovi üles. } – 13/10/2014
 • Sündmused

  Valminud on videokokkuvõte avatud innovatsiooni seminarist Tallinnas

  on 24 Mar 2015
  Loe pikemalt »

  GeniUS Itaalias

  GeniUS mudelit kasutatakse Inglismaa näitel ka Itaalias, Sürakuusa linnas. Vaata, mis seal toimub! http://geniusiracusa.ning.com. Lisaks projekti kokkuvõttev video... on 24 Mar 2015
  Loe pikemalt »

  Heida pilk GeniUSele Hispaanias

  Hispaania partnerlinn San Sebastian tutvustab oma projekti tegevusi kodulehe http://geniusdonostia.ning.com/en kaudu. Vaata ka videokokkuvõtet! on 24 Mar 2015
  Loe pikemalt »

  GeniUS Inglismaal

  Ülevaade sellest, kuidas lahendatakse ülelinnalisi väljakutseid York'i linnas. on 18 Feb 2015
  Loe pikemalt »

  Suur tänu ideede eest!

  Täname kõiki, kes pakkusid välja mõtteid, kuidas kodulähedane lasteaed ja kool ootustele vastavaks muuta. Nende põhjal töötame üheskoos välja pilootprojektid. Seniks soovime aga head ideedega tutvumist. on 13 Oct 2014
  Loe pikemalt »

  GeniUS Vikerraadios

  Vikerraadio Uudis+ kajastas oma 19. septembri saate 29. minutil pikemalt GeniUS projekti. on 07 Oct 2014
  Loe pikemalt »

  26. augustil toimus URBACT II pilootprojekti "GeniUS tutvustus

  Tallinna haridusjuhtide konverentsil 26. augustil leidis aset ka URBACT II pilootprojekti "GeniUS" tutvustus. on 29 Aug 2014
  Loe pikemalt »
  Rohkem uudiseid»
  Tagasi