#
#
#

Lähemalt GeniUS-mudelist

Peaminekonto
aug 9th, 2014
0 kommentaarid
6136 Vaadet

GeniUS mudel koosneb viiest põhielemendist:

 1. määratlemine: probleemsed valdkonnad (väljakutsed) määratletakse protsessi kaudu, mis püüab mõista probleemi tuuma ning põhjalikult uurida tausta ja olemasolevaid lahendusi enne, kui täpsustatakse vastust ootavad küsimused ning kaasatakse võtmetähtsusega sidusrühmad ja avalikkus;
 2. väljaselgitamine: veebipõhine avaliku innovatsiooni platvorm, kus avaldatakse (postitatakse) väljakutsete küsimused, selgitamaks välja, mida inimesed mõtlevad, mis ideed neil on ja kuidas neid käegakatsutavate lahendustena ellu rakendada saaks;
 3. kujundamine: avatud innovatsiooni seminar, mis võimaldab osalejatel võtta veebipõhiselt platvormilt ja koha peal toimuvatest ajurünnakutest ideed ning kujundada nendest toimivad lahendused;
 4. arendamine: välja töötatud lahenduste hulgast valitakse välja mõned pilootprojektid, mis projekti töörühma toel ellu viiakse;
 5. esitamine: edukate pilootprojektide laiendamine teistesse valdkondadesse.

Väljakutse
Väljakutsena käsitletakse projektis ühte või mitut probleemi, mille lahendamisse soovitakse kaasata teemaga seotud inimesi. Haridusvaldkonna puhul on seotud osapoolteks näiteks õpilased, lapsevanemad, õpetajad, haridusasutuste juhtkonnad, erialaliidud, ettevõtjad jt.

Avatud innovatsiooni seminar
4-6 nädalat kestva ideede arutelu järel veebis korraldatakse üks kuni kaks päeva kestev seminar, mille käigus arendatakse pakutud ideid reaalse elu tingimustes edasi. Erineva taustaga kohalviibijad osalevad korraldatud rühmatöös, et võtta olemasolevad ideed, luua ja kujundada lahenduste prototüübid. Osalejateks on veebis väljakutsete lahendamiseks ideid pakkunud isikud.

GeniUS mudeli kasutamist hõlbustavad mitmed materjalid, mis on kättesaadavad siit.

Mudeli kasutamine mujal – partnerid

Lisaks Tallinna Haridusametile osalevad projektis veel York’i linn Inglismaal, Sürakuusa linn Itaalias ja San Sebastiani linn Hispaanias.

 

 • Sündmused

  Valminud on videokokkuvõte avatud innovatsiooni seminarist Tallinnas

  on 24 Mar 2015
  Loe pikemalt »

  GeniUS Itaalias

  GeniUS mudelit kasutatakse Inglismaa näitel ka Itaalias, Sürakuusa linnas. Vaata, mis seal toimub! http://geniusiracusa.ning.com. Lisaks projekti kokkuvõttev video... on 24 Mar 2015
  Loe pikemalt »

  Heida pilk GeniUSele Hispaanias

  Hispaania partnerlinn San Sebastian tutvustab oma projekti tegevusi kodulehe http://geniusdonostia.ning.com/en kaudu. Vaata ka videokokkuvõtet! on 24 Mar 2015
  Loe pikemalt »

  GeniUS Inglismaal

  Ülevaade sellest, kuidas lahendatakse ülelinnalisi väljakutseid York'i linnas. on 18 Feb 2015
  Loe pikemalt »

  Suur tänu ideede eest!

  Täname kõiki, kes pakkusid välja mõtteid, kuidas kodulähedane lasteaed ja kool ootustele vastavaks muuta. Nende põhjal töötame üheskoos välja pilootprojektid. Seniks soovime aga head ideedega tutvumist. on 13 Oct 2014
  Loe pikemalt »

  GeniUS Vikerraadios

  Vikerraadio Uudis+ kajastas oma 19. septembri saate 29. minutil pikemalt GeniUS projekti. on 07 Oct 2014
  Loe pikemalt »

  26. augustil toimus URBACT II pilootprojekti "GeniUS tutvustus

  Tallinna haridusjuhtide konverentsil 26. augustil leidis aset ka URBACT II pilootprojekti "GeniUS" tutvustus. on 29 Aug 2014
  Loe pikemalt »
  Rohkem uudiseid»
  Tagasi